مصرعی از قلب من با مصرعی از قلب تو /شاه بیتی میشود در دفتر ودیوان عشق

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 5
بازدید دیروز : 1
بازدید هفته : 6
بازدید ماه : 61
بازدید کل : 23164
تعداد مطالب : 55
تعداد نظرات : 104
تعداد آنلاین : 1


Alternative content


 aks falsafi  14

نویسنده : فـــــــــــــرشته

 aks falsafi  9

نویسنده : فـــــــــــــرشته
زن

 زن عشق میکارد وکینه درو میکند

دیه اش نصف دیه توست...

ومجازات زنایش با تو برابر......

میتواند تنها یک همسر داشته باشد...

و تو مختار به داشتن  4 همسر  هستی....

برای ازدواجش در هر سنی اجازه ولی لازم است

وتو هر زمانی بخواهی به لطف قانونگذار میتوانی ازدواج کنی....

او کتک میخورد وتو محاکمه نمیشوی...

او میزاید وتو برای فرزندش نام انتخاب میکنی.......

او درد میکشد وتو نگرانی که  کودک دختر نباشد....

او بی خوابی میکشد وتو خواب حوریان بهشتی میبینی...

او مادر میشود وهمه جا میپرسند نام پدر..

وهرروز او متولد میشود وعاشق میشود ومادر میشود پیر میشود ومیمیرد...

..وقرن هاست که او عشق میکارد وکینه درو میکند...

و این رنج است.....

 

Image result for ‫عکس مادرانه‬‎

 

 

 

نویسنده : فـــــــــــــرشته

نویسنده : فـــــــــــــرشته
روز عشاق ولنتاین یا سپندارمذگان

ولنتاین چیست؟
در قرن سوم میلادی که مطابق می شود با اوایل امپراطوری ساسانی در ایران، در روم باستان فرمانروایی بوده است به نام کلودیوس دوم . کلودیوس ، عقاید عجیبی داشت، از جمله اینکه سربازی خوب خواهد جنگید که مجرد باشد؛ از این رو ازدواج را برای سربازان امپراطوری روم قدغن می کند. کلودیوس به قدری بی رحم و فرمانش به اندازه ای قاطع بود که هیچ کس جرات کمک به ازدواج سربازان نداشت. اما کشیشی به نام والنتیوس (ولنتاین)، مخفیانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری می کرد. کلودیوس دوم از این جریان خبر دار می شود و دستور می دهد که ولنتاین را به زندان بیاندازند. سرانجام کشیش به جرم جاری کردن عقد عشاق با قلبی عاشق اعدام می شود. بنابراین او را به عنوان فدایی و شهید راه عشق می دانند و از آن زمان نهاد و
سمبلی میشود برای عشق.............

 

 

نویسنده : فـــــــــــــرشته
به جرم عاشقی...

نویسنده : فـــــــــــــرشته
تلخی.....

شبهایم عجیب درد میکند . . . !
حتی دردهایم هم درد میکند . . . !
ایــن روزها از جـــنس دردم . . .
عـــلاجی نیست . ..
بــاکی نیست . . .
پر دردی هم عــالمی دارد . . .
” درد ” خودش درد ندارد . . .
این بـــی هــــمدم بودن است که درد را به رخ آدم میکشد . . .
ســرم درد میکند از این هــمه ســـردرگمی . . .
از این هـــمه سرگرمی های پـــوچ . . .
چشــمانم سوز دارد . . .
نــــه سوز سرما ! نه !
بلکه چـــشمانم میسوزد از این هــــمه آلـــودگی فکر و ذهن . . .
کــاش دنیـــا هم مکثی میـــکرد . . .
کــاش دنیـــا هم سرعت گیر داشت . . .
کــاش توقف میکرد انـــدکی در برابر غـــم هایم . . .
هه انگار عـــادت کرده ام به غصه خوردن . . . !
از تمام شیـــرینی های
دنـــیا , این غـــصه ی تـــلخ بود که نصیب مــــن شد . . .
از بچگی “تلخی” را دوست داشتم . . .

 

Image result for ‫عکس هایی از تنهایی‬‎

نویسنده : فـــــــــــــرشته
بی تو طوفان زده دشت جنونم....

 **بی تو من زنده نمانم***

بی تو طوفان زده دشت جنونم
صید افتاده بخونم
تو چه سان می گذری غافل از اندوه درونم ؟
بی من از کوچه گذر کردی و رفتی
بی من از شهر سفر کردی و رفتی
قطره ای اشک درخشید به چشمان سیاهم
تا خم کوچه بدنبال تو لغزید نگاهم
تو ندیدی
نگهت هیچ نیفتاد براهی که گذشتی
چون در خانه ببستم ،

دگر از پای نشستم ،

گوئیا زلزله آمد ،

گوئیا خانه فرو ریخت سر من

بی تو من در همه شهر غریبم

بی تو کس نشنود از این دل بشکسته صدائی

برنخیزد دگر از مرغک پر بسته نوائی
تو همه بود و نبودی ، تو همه شعر و سرودی
چه گریزی ز بر من ؟
که ز کویت نگریزم
گر بمیرم ز غم دل ،
به تو هرگز نستیزم
من و یک لحظه جدائی ؟
نتوانم ، نتوانم
بی تو من زنده نمانم ..

 

 

Image result for ‫عکس هایی از تنهایی‬‎

 

نویسنده : فـــــــــــــرشته
چقدر سخته .....

 
 

   

چــقـــدر ســخــتــــه آدم خـــــودش بـــاشــــه

و دنــیـــــای خــــــودش...!

چــــقــــدر ســخـــتـــــه کـــســـــی مـــعـــنـــــی

نــگــــاه خــســتـــت رو نـــفــهـــمــــــه...

چـــقــــدر ســخـــتــــــه بـــه هــــمــــه لـــبــخـــنـــــد بــــزنــــــی؛ 

و تـــوی دلــــت ی دنــیــــا غــــم بــــاشــــــه...

چــقــــدر ســخـــتـــــه دلـــــت گــــــرفـــتـــــــه بــــاشـــــه؛ 

و لی بــــغـــض تـــــوی گــــلـــوت داشــــتــــه بــاشــــــی؛ 

امـــــا مـــجـــبـــور بــــاشـــــی بــخـــنــــــدی... 

چــــقــدر ســـخـــتــــه دلـــــتــنــگ بــــاشـــــی 

امــــا مـــجـــبـــور بـــــاشـــی 

دلـــتــنــگــــــیــــات و ســــرکــــــوب کـــــنـــــــــی.... 

چـــقــــدر ســـخـــتــــه وقـــتــــی هـــمــــه مــیــخــــنــــدن؛ 

نــــاگــــهــــان بـــا ی جـــمـــلـــــــه دلــــت بــگــــیـــــره 

و آرام آرام تــــو دلــــت اشـــک بــریــــزی و بـــشـــکـــنــــــــی....

چــقــــدر ســخـــتــــه مــــوضــــوعــــی کـــــه

دلـــــت رو بـــه آتــیــش مــیـکــشــــه رو بـــشـــنــــویییم

ی و مـــجـــبــــور بــــاشــــــی

بــــه اجــبــــار لــبــخـــنــــد بـــزنــــی و بـــگـــــی

مــــــهــــم نــیـــســــت


Image result for ‫عکس هایی از تنهایی‬‎

 

نویسنده : فـــــــــــــرشته
از رها کردن نترس..

ﺍﺯ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺘﺮﺱ
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﭼﻴﺰﻱ ﮐﻪ ﻣﺎﻝ ﺗﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﮕﻴﺮﺩ
ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭼﻴﺰﻱ ﮐﻪ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ
ﻫﻤــﻪ ﭼﯿــﺰ ﺳـﺎﺩﻩ ﺍﺳﺘــــــ
ﺯﻧـﺪﮔــﯽ ... ﻋﺸــﻖ ...
ﺩﻭﺳﺘـــــــ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ... ﻋـﺎﺩﺗــ ﮐــﺮﺩﻥ ...
ﺭﻓﺘــﻦ ... ﺁﻣــﺪﻥ ...
ﺍﻣــﺎ ﭼﯿــﺰﯼ ﮐـﻪ ﺳــــــﺎﺩﻩ ﻧﯿﺴﺘـــ
ﺑـﺎﻭﺭ ﺍﯾـﻦ ﺳـﺎﺩﻩ ﺑـﻮﺩﻥ ﻫـﺎﺳﺘـــــــــــ ...
ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪﻥ ...
ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻫﺠﺪﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ ،
ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ...
ﯾﮑﺒﺎﺭ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ...
ﻭ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺳﺎﻟﻪ ...
ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ،
ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ،
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ،
ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ...
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ،
ﻭ ﻟﺬﺗﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ...
ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺁﻧﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﯽ

 

نویسنده : فـــــــــــــرشته
قسم...سهراب سپهری

زیباترین قسم سهراب سـپهری:

به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم میگذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند..
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز...!!
زندگی ذره کاهیست،
که کوهش کردیم،
زندگی نام نکویی ست،
که خارش کردیم،
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگی نیست بجزدیدن یار
زندگی نیست بجزعشق،
بجزحرف محبت به کسی،
ورنه هرخاروخسی،
زندگی کرده بسی،
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دوسه تاکوچه وپس کوچه واندازه یک عمر بیابان دارد.
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم .

نویسنده : فـــــــــــــرشته
یه کلبه چوبی ....

اسمش کلبه باشه،


کوچولو و جمع و جور و چوبی،


شبیه نقاشی هایی که اول دبستان میکشیدیم!


بیرون کلبه،جنگل باشه،مه باشه،

 


یه نمه سرد باشه،


داخل کلبه سماور باشه و چای تازه دم،


یه صندلی راحتی باشه،


یه آلبوم عکس قدیمی باشه،


یه رمان طولانی و یه شومینه ی کوچولو


و یه سبد پر از نارنگی!


تلویزیون نباشه،رادیو نباشه،


تلفن نباشه،اینترنت نباشه،


خبر بد نباشه،جنگ نباشه!!  کلبه های چوبی در طبیعت

نویسنده : فـــــــــــــرشته
سنگ صبور..

 

آقا...؟ خانم...؟

دنبال یه سنگ می گردم...؟

میگن درد آدم رو خوب میفهمه...!

میگن درد دل مردم رو گوش میده...!

بهش میگن سنگ صبور...! شما سراغ ندارین...؟

میگن بعضی آدما سر رو شونش میزارن و زار میزنن تا آروم شن...!

 

نویسنده : فـــــــــــــرشته
در فراق برادر.....


انالله و انا الیه راجعون

برادرجان هرگز فراق ابدیت در باورم نمی گنجد .

یاران رفیق و همنفس و یار من کجاست

مردم ز غم ، برادر غمخوار من کجاست

من بیخود سینه بسی کنده‌ام زدرد

گویید مرهم دل افکار من کجاست

دارم تنی به صورت طاووس داغ داغ

طوطی زبان نادره گفتار من کجاست

بگداختم چنانکه نشستم به روز شمع

آتش نشان آه شرر بار من کجاست

بی یار و بی‌کسم ، چه کنم چیست فکر من

آنکس که بود یار وفادار من کجاست

بیمار نبود آنکه غمش ساخت بیخودم

آگاهیم دهید که آن مسافرمن کجاست

با خواب نور دیده به سیلاب گریه رفت

آن نوربخش دیده بیدار من كجاست

 

نویسنده : فـــــــــــــرشته
زمستان

 

من عاشق زمستانم

 


عاشق اینکه ببینمت در زمستان آرام راه می روی که سر نخوری !


گونه هایت از سرما سرخ شده است


سر خود را تا حد ممکن در یقه ات فرو کرده ای


دست هایت در جیبت به هم مچاله شده


معصومانه به زمین خیره ای


چه قدر دوست داشتنی شده ای


حرفم را پس میگیرم


من عاشق زمستان نیستم ، عاشق توام …نویسنده : فـــــــــــــرشته
ایران من...........
نویسنده : فـــــــــــــرشته
وفااااااااااااااااااااااااا

 

نویسنده : فـــــــــــــرشته
سکوت.

 

نویسنده : فـــــــــــــرشته
دوستت دارم...

 دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی ،دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منیدوستت دارم چون زیباترین رویای خواب منی ،دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی


دوستت دارم چون به یک نگاه ، عشق منی . . .

 

 

اس ام اس ها و جملات زیبا با موضوع دوستت دارم - www.TakPayamak.com

 

نویسنده : فـــــــــــــرشته

 

نویسنده : فـــــــــــــرشته
یه اسفندی

 

دلتنگی های یه اسفنـــــــــدی

 

اسفندی ها

اسفندی ها رو باید فهمید...

 

اسفندی ها همه شاعرند...

همه خدای احساسند...

زندگی با آنها لذت بخش است زیرا احساس تورا ارضا میکنند...

اسفندی ها گوش کردن را دوست میدارند...

... ... ... پس بهترین سنگ صبورهاهستند...

آرامشی به تو هدیه میدهند که انتظارش را نداری...

اسفندی ها دنیارا زیبا میبینندو به تمام دنیا جان میبخشند...

اسفندی ها لبخند را بیشتراز خنده های بلند دوست میدارن...

سکوت را بهترین موسیقی میدانند...

زیاد با خود زمزمه میکنند..زیر لب شعر میخوانند...

اغلب صداهای دلنشینی دارند...

عاشق آهنگهای ملایم و احساسی هستند..

زود میبخشند...دیر عصبانی میشوند..ظرفیت بسیار بالایی دارند..

بیشتر نگران دیگرانند تا نگران خود..

چون کسی حرفهایشان را نمیفهمد در خود میریزند... ولی حرفهای همه راتا آخر گوش میدهند..

دیگران از با آنها بودن لذت بسیاری میبرند ولی اسفندی ها کسی را به احساسات خود نزدیک نمیبینند!

و همه ی این خصوصیات باعث شده همه آرزوی زندگی با آنها را داشته باشن!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده : فـــــــــــــرشته
من همینم

 من همینم...همیشه با حوصله جواب اس ام اس میدم...هر وقت ازم بپرسی چطوری؟ میگم خوبم...وقتی بارون میباره رگبار میزنه جای این که

 

زیر سقف پناه بگیرم زیر بارون

 

قدم میزنم...

توسرما حتى اگه دستام یخ بزنه

 

دستتو ول نمیکنم بزارم تو جیبم...وقتى برف بباره جاى کنار پنجره نشستن

 

و چاى داغ خوردن پابرهنه زیر

 

 

سقف آسمون راه میرم...چله زمستون بستنی میخورم...این منم... یه اسفندی... که شبیه هیچ آ
دمی نیستم . .

 

نویسنده : فـــــــــــــرشته
داستان یه اسفند ماهی....

 اگـــر روزی داســـتان یه اسفند ماهی رو نقـــــل کردی …!!
بـگـــــــــــو …!!


بـی کــس بـــود امــا کســــی را بـی کــس نکـــرد …!!


تنهــــا بـــود امــــا کســـی را تنهـــا نگذاشـــت …!!


دلشکســــته بــــود امــــا دل کســـی را نشکســت …!!


کـــوه غــــم بـــود ولــــی سعی کرد کســـی را غمگــــین نکـــــند …!!


و شـــایــد بـــد بـــود ولـــــی بــــرای کســــی بــــد نخــــواســـت …!!

 

اسفندی که باشی صبرت که لبریز شه فقط می گذری …


هرچقدم که واست عزیز باشه …


اسفندی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻏﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﯽ


ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏ


ﺁﻧﻮﻗﺖ ﻫﻤــﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻧـﻪ ﺩﺭﺩﯼ


ﻫﺴﺖ ﻭ ﻧـﻪ ﻏﻤــﯽ که ﺑﺨــﻮﺭﯼ

 

اسفندی که باشی بهترین مشاور واسه همه ای، اما به خودت که میرسی نمی دونی چی درسته و چی غلط..!

اسفندی که باشی میشی یه ” مرد اسفندی ” که جذابیت زیادی واسه خانومای ماه های دیگه داری…!

 

اسفندی که باشی میشی یه ” زن اسفندی” که میتونی آرزوی هر مردی باشی…!

اسفندی که باشی دلت نازکه و زودی میشکنه اما دم نمی زنی و بازم می خندی!

…!اسفندی که باشی گاهی خودتم نمی دونی چته! درکت خارج از توان اطرافیانت میشه..!

اسفندی که باشی معنی سکوتت رو فقط خودت میفهمی و بس!

 

اسفندی که باشی عالم و آدمو به راحتی آب خوردن درک می کنی اما دریغ از یه درک کوچولو واسه خودت…!

 

 

 

 

 

 

نویسنده : فـــــــــــــرشته
بخشش

 بخشش را "بخش کن"... محبت را "پخش کن" ...- غضب "پریشانی" است... نهایتش "پشیمانی" است ...


"به طرف" گوش بده... "بی طرف" نظر بده ...
 


- شکیبایی... بر هر "دعوایی"، "دواست".
 
 
 


- هر چه "بضاعتمان" کمتراست ... "قضاوتمان" بیشتر است...


- وقتی "عصبانی" هستم ... "لب به لبخند" نمی زنم!


- با "خویشتنداری" ... "خویشاوند داری" ...


"بخشش" ... پاک کن "رنجش" ...

 از دورویی "دوری" کنیم... جای "دوری" نمی رود!
 
 
 
 
 
 


- وقتی "دور هم" جمع نشدیم .." "دور از هم"منها شدیم!


- از "تنفر" ... "متنفرم" ...


"می توانست" اینطور نباشد... "می توانم"  اینطور نباشم ...
- به "خشم" ... "چشم" نگو ..کیبایی... بر هر "دعوایی"، "دواست"...- در اینکه با هم "تفاوت داریم"...  با هم "تفاهم داریم"
 


- موقع عصبانیت... "داد نزن" خود را  "باد بزن"!


- سوء تفاهم، "تیر خطایی" است... که از "گمان" رها می شود!


- انسان "خوشرو" ... گل "خوشبو" ست.


- "آتشنشان" باش ... "آتشفشان" نباش ...
 
نویسنده : فـــــــــــــرشته
پشت کوه

آری از پشت کوه آمده ام.........

 

چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت، حرام خورد؟!

 

برای عشق خیانت کرد

 

برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد

 

برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند

 

وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم.... می گویند: از پشت کوه آمده!

 

ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم و تنها دغدغه ام سالم برگرداندن

 

گوسفندان از دست گرگ ها باشد، تا اینکه این ور کوه باشم و گرگ!

نویسنده : فـــــــــــــرشته
بیش از حد

 دانلود آهنگ جدید

نویسنده : فـــــــــــــرشته
یک روز

 دانلود آهنگ جدید

نویسنده : فـــــــــــــرشته
محبوب همه

 

نویسنده : فـــــــــــــرشته
سخت است

 

سخت است حرفت را نفهمند

سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند

حالا میفهمم که خدا چه زجری میکشد

وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ

اشتباهی هم فهمیده اند.................

 

 

 

 

 

 

نویسنده : فـــــــــــــرشته
زن ها....

 

نویسنده : فـــــــــــــرشته

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد